Ana Sayfa » İSA KUYUCUOĞLU, YAZARLAR » Postmodern toplumun özellikleri

Postmodern toplumun özellikleri

avatar
Sosyologlar tarafından “Post-modern” olarak tanımlanan günümüz toplumunun  özellikleri nelerdir?  Adet, gelenek ve göreneklerin ve sağlam aile bağlarının  giderek etkisini yitirmeye başladığı Post Modern toplumda hangi değerlen ön plana çıkmaktadır?

Günümüzün toplumunda birey kendisini bir çok alternatifin içinde bulmaktadır. Küresel boyutlarda yaşanan bu toplumsal değişimi bazı sosyologlar modern dünyanın kırılması, bazıları da modernizmin devamı olarak görürler.

Bu sosyologlara göre Postmodern toplumunun  üç önemli özelliği vardır. Zaman ve mekan ayrışması bu özelliklerin en önemlilerindendir. Günümüzün son derece gelişmiş iletişim araçları bireyin mekan ve zamana olan bağlılığını ortadan kaldırmıştır. İnsanlar artık istedikleri yer ve  zamanda kendilerinden çok uzaktaki insanarla iletişim kurabilmektedir. Başka insanlarla konuşmak veya herhangi bir şekilde iletişim kurmak için belli bir fiziksel mekan ve yere olan gereksinim ortadan kalkmıştır. Internet ve televizyon gibi iletişim araçları birey ve toplumları tarihin hiç bir döneminde görülmemiş bir biçimde birbirine yakın hale getirmiştir. Postmodern toplumun başlangıcında bilişim ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler günümüzde hayatın diğer alanlarını da kapsayacak şekilde genişlemektedir.

Postmodern toplumun ikinci özelliği ise sosyal hizmetlerin kurumsallaşmasıdır. Bu bağlamda geleneksel ailenin en önemli görevlerinden biri olan çocukların yetiştirilmesi, eğitimi ve yaşlıların bakımı gibi temel görevler artık kurumlar tarafından yapılır hale gelmiştir. Çocukların eğitim ve öğretiminde en büyük sorumluluk şüphesiz anne babalarındır. Fakat günümüzün çok katmalı bilgi toplumunda anne babaların her konuda çocuklara yardımcı olması imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle çocuk ve gençlerin bakımı, eğitim ve öğretimi kurumlardaki pedagog ve eğitimcilere, yaşlıların bakımı ise bakımevlerindeki eğitimli bakıcılara bırakılmıştır.  Bu gelişmeler tüketim toplumunda devletin istihdam içindeki yurttaşların çocuk ve yaşlılara bakmak gibi nedenlerle işlerini aksatmaması için aldığı önlemler çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Rasyonel  ve bilimsel ilkeler çerçevesinde hizmet veren eğitim kurumları ve bakım evlerinde modern teknolojinin kullanılmasının etik boyutu bu bağlamda tartışılan diğer bir konudur.  Son yıllarda bakımevlerinde kullanılmaya başlanan makine ve robotların insanın maddi ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılasa bile, sosyal bir varlık olarak insaının sosyal ve duygusal gereksinimlerini ne derece giderebileceği tartışma konusu olmaktadır.

Postmodern toplumun üçüncü özelliği de dönüşürlülük, yani tasavvur ve olguların yorumunda daha dönüşürlü, daha analitik bir yöntem izlenmesidir. Günümüzde bireyler meydan gelen olguları ve yaşadıkları olayları ayrıntılı bir biçimde inceleyip soruşturmadan kabul etmemektedir. Örneğin öğretim kurumlarında öğrencilerin belli bir plan ve müfredat içinde edindikleri bilgileri öğrenmekle kalmayıp, niçin öğreneceklerini de bilmesi, eğitimcilerin öğretecekleri konuları öğrencilerin niçin öğrenmeleri gerektiğinin argümanlarını ortaya koyması, gerek öğretim kurumlarında gerekse çalışma hayatında ilgili aktörlerin konulara farklı açılardan bakması veya bir problemi değişik yöntemlerle çözme becerisine sahip olması beklenmektedir.

Bir çok seçenek ve alternatifin bulunduğu karmaşık yapıdaki Postmodern toplumda bir problemi profesyonel yöntemlerle çözmek ve bir projeyi en yararlı biçimde gerçekleştirmek çoğu kez yeterli bulunmamakta, çözülen problemin ve sonuçlandırılan projenin etik sorgulaması yapılmaktadır.

Kürtaj, insan kopyalama, ötenazi (aktif ve pasif ölüm yardımı) gibi insan yaşamını ilgilendiren uygulamalar mantıksal veya ekonomik açıdan doğru kabul edilse bile, etik açıdan eleştirilmektedir. Bu bağlamda Postmodern toplumsal kurumlar insanın etik içerikli sorularına cevap bulmakta zorlanmaktadır.

Geleneksel toplumlarda bireyin çalışma ve eğitim alanında uyacağı kurallar önceden belirlenmiş olduğu halde, Postmodern toplumlarda bireyin kendi özgür iradesiyle yaptığı tercihler ön plana çıkmaktadır. Devamlı olarak değişen toplumda bireyin değişime uyum sağlamak için sürekli öğrenerek kendisini yenilemesi, okul ve iş hayatındaki değişik koşullara uyum sağlayabilen esnek bir kişiliğe sahip olması beklenmektedir.

Modern toplum maddi ve fiziksel anlamda insana bir çok imkanlar sunarak hayatı kolaylaştırmış, fakat insanın var oluşu ile ilgili  (eksistansiyel) etik ve metafizik sorunlarını çözemeden yerini Postmodern topluma bırakmıştır. Modern toplumun devamı olan Postmodern toplumun insanın bu nihai sorunlarını nasıl çözeceği günümüzde önemli bir sorudur.

Alternatiflerin çokluğu içindeki postmodern toplumda insanın kendine ve kültürüne has evrensel değerleri koruyarak topluma uyum sağlaması önem arz etmektedir.

NOT: Hepinize  güzel bir yaz tatili diliyorum.

kuyucuoglu@gmail.com

 

Bookmark/share via AddInto
facebooktwitterby feather
avatar Kategori . 20.06.11. Kategori İSA KUYUCUOĞLU, YAZARLAR. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yapabilmek için, kayıtlı olmanız gerekmektedir Giriş

Facebook’ta takip edin

© 2015 HABER. Tüm hakları saklıdır. Paste your AdWords Remarketing code here